Obchodné podmienky

Podmienky používania a všeobecné podmienky stránky

1. Pôsobnosť VOP

1.1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je to, že BELIV sro (Sídlo: Ružínska 15, 040 11 Košice, Slovensko, Ičo: 46 469 664, Dič: 2820013900, Ič DPH: SK2820013900, OR Okresného súdu Košice I.Oddiel: Sro, Vložka 28861/V), ako heelgood.sk, Prevádzkovateľ internetového obchodu ako poskytovateľ služieb (ďalej len „poskytovateľ služieb“) a práva a povinnosti zákazníkov (ďalej len „kupujúci“), ktorí nakupujú prostredníctvom internetového obchodu heelgood.sk, sú spravidla regulované v rámci.

1.2. Registráciou kupujúceho ako implicitného správania sa medzi stranami uzatvára zmluva na základe týchto VOP. VOP vytvorené medzi stranami nebudú zaregistrované, je možné ich prezerať a sťahovať prostredníctvom heelgood.sk/aszf . Kupujúci mimochodom registráciou uznáva obsah VOP ako záväzný pre neho bez akýchkoľvek ďalších právnych vyhlásení.

1.3. Tieto VOP sú na dobu neurčitú.

2. Zmluvné strany

2.1. Podrobnosti o poskytovateľovi:

Názov spoločnosti: BELIV sro
Sídlo: Ružínska 15, 040 11 Košice, Slovensko
Ičo: 46 469 664
DIČ: 2820013900 Ič DPH: SK2820013900
Zástupca: Vojtech Iški
Telefón: +421 908 970 800
e-mailová adresa: info@heelgood.sk

Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu:

Názov: Spoločnosť s ručením obmedzeným Forpsi (BlazeArts Ltd.)
Sídlo: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Telefónne číslo: : (+36) 1 610 5506
E-mail: admin@forpsi.hu

2.2. zákazník:

Osoba, ktorá nakupuje prostredníctvom webovej stránky heelgood.sk, bez predchádzajúcej registrácie alebo po nej, a teda pri objednávke, nie však výlučne, využíva doručovaciu službu.

2.3./ Strany

Zmluvnými stranami sa na účely týchto VOP rozumie Poskytovateľ služieb a Zákazník.

3. Výkladové ustanovenia

VOP: všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci: Kupujúci je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právnu transakciu za účelom, ktorý nemôže súvisieť s jej podnikateľskou alebo nezávislou činnosťou.

Info tv.: Zákon CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a slobodu informácií. zákon

Občiansky zákonník: zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku

 1. Pravidlá pre zmenu VOP

Poskytovateľ služieb je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť. Zmeny a doplnenia sa musia uverejniť na webovej stránke uvedenej v bode 1.2./ najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti.

 1. Proces objednávania a uzatvárania zmlúv

5.1. Proces objednávania

Webový obchod heelgood.sk je odhodlaný veriaci v službu kvalitných výrobkov. Po kliknutí na produkty alebo názvy produktov si zákazník môže zobraziť produktový list, ktorý uvádza: vlastnosti produktu, jednotku balenia, informácie o skladoch atď. Nastavením množstva, ktoré chcete kúpiť, a kliknutím na symbol nákupného košíka sa produkt pridá do košíka. Kliknutím na tlačidlo „Košík“ v pravom hornom rohu zákazníckeho rozhrania internetového obchodu prejde zákazník na stránku s prehľadom a môže kedykoľvek skontrolovať, ktoré výrobky sú v nákupnom košíku, a v prípade potreby môže zmeniť svoj obsah. Na rozhraní je tiež možné uplatniť darčekový poukaz a kupón, pomocou ktorého môžete znížiť celkovú sumu svojej objednávky.

Ak chce zákazník dokončiť nákup, môže pokračovať stlačením tlačidla „Checkout“. Už zaregistrovaní zákazníci tu môžu zadať svoje meno a heslo zákazníka, aby sa mohli predtým uložené informácie použiť na objednávku. Alternatívne môže zákazník zaregistrovať nového zákazníka na založenie zákazníckeho účtu alebo pokračovať v nakupovaní bez zákazníckeho účtu. Je možné uskutočniť jednoduchý nákup bez registrácie, takže náhodní zákazníci môžu nákup dokončiť oveľa jednoduchšie a rýchlejšie.

Objednávka sa uzavrie kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Vytvára sa tým záväzná ponuka. Objednávka je finalizovaná (prijatie ponuky objednávky, uzavretie zmluvy) poskytovateľom služieb vo forme potvrdenia, v ktorom je zákazník informovaný o registrácii objednávky.

5.2. verejný

Sortiment produktov zobrazený v internetovom obchode slúži iba na ilustráciu a nepredstavuje povinnú ponuku predaja. Zákazník urobí záväznú ponuku na uzavretie zmluvy dokončením procesu objednávania kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Zákazník potom dostane e-mailom písomné potvrdenie o prijatí svojej objednávky (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky neznamená prijatie ponuky alebo uzavretie zmluvy.

5.3. Obmedzenie produktu a nákupu

Odporúčaný tovar sa predáva do vypredania zásob. Ak potrebujete väčšiu objednávku, kontaktujte našich kolegov na ktoromkoľvek z našich kontaktných údajov.

 1. Ceny a poplatky za doručenie balíkov

Ceny uvedené na webovom obchode heelgood.sk sú v eurách (EUR) a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH) v súlade s právnymi predpismi platnými v danom čase.

6.2. Poplatky za doručenie balíkov

Pri objednávkach nad 50,- EUR preberieme poplatok za balenie a doručenie balíkov, tj pre vás je dodávka bezplatná. Súčasný poplatok za doručenie balíkov je navyše 3,99 EUR s GLS a 2,50 Slovenská pošta.

Ak sa zásielka dostane k zákazníkovi v niekoľkých etapách z logistických alebo technických dôvodov, náklady na prepravu zásielok sa budú samozrejme účtovať iba raz.

Tu uvedené dodacie poplatky platia iba na Slovensku.

6.3.Nadváha

V prípade hmotnosti balenia nad 50 kg účtujeme príplatok (3 EUR)!

 1. Prepravné podmienky

Dodacia lehota – pokiaľ nie je uvedená v ponuke, je 1-6 pracovných dní.

Ak nie sú všetky objednané produkty na sklade, kolegovia spoločnosti heelgood.sk sa písomne ​​spoja so zákazníkom a poskytnú mu možnosť využiť čiastočnú prepravu, ak sa prijatie chýbajúceho produktu očakáva do 3 pracovných dní.

Ak objednaný produkt už nie je k dispozícii z dôvodov dodávateľa, internetový obchod heelgood.sk bude okamžite informovať kupujúceho a vráti akúkoľvek predplatenú platbu kupujúcemu na internete, a to najneskôr do 3 dní od oznámenia.

Pokiaľ v súvislosti s objednaným tovarom dôjde ku kvalitatívnej reklamácii alebo by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu pri dodávke a následkom toho, že sa stane nepoužiteľným, webový obchod heelgood.sk ho bezplatne nahradí.

Ak výmena nie je možná, kupujúci si môžu zvoliť zľavu alebo podobný produkt dohodnutím hodnoty, alebo má možnosť zrušiť nákup. To všetko je možné do 14 dní od prijatia.

Webový obchod heelgood.sk napriek tomu vynakladá maximálne úsilie, aby údaje zobrazené na jeho stránkach (cena, dostupnosť, popis produktov atď.) Boli zobrazené čo najpresnejšie. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za akékoľvek chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v súlade s 45/2014. (II.26.) A Občiansky zákonník sa uplatňuje. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte prijatý produkt.

V prípade, že webový obchod heelgood.sk nie je schopný dodať objednaný tovar bez viny, pretože nedostal produkt od svojho dodávateľa, má webový obchod heelgood.sk právo odstúpiť od zmluvy. V takom prípade bude webový obchod heelgood.sk okamžite informovať zákazníka a navrhnúť alternatívny, podobný produkt. Ak takýto podobný produkt neexistuje alebo si zákazník neželá dodať alternatívny produkt ponúkaný týmto spôsobom, internetový obchod heelgood.sk okamžite vráti protihodnotu, ktorú už zákazník poskytol.

Ak dodaný tovar vykazuje poškodenie v dôsledku dodávky, je potrebné, ak je to možné, okamžite informovať zákaznícky servis internetového obchodu heelgood.sk. Týmto spôsobom získa webový obchod heelgood.sk príležitosť inzerovať škody spoločnosti, ktorá doručuje alebo poskytuje. Ak zákazník neuvedie škodu spôsobenú dodávkou, nijako to neovplyvní vaše zákonné záručné práva.

 1. Zachovanie vlastníctva

Kým nebude zaplatená plná protihodnota za tovar objednaný kupujúcim, je výlučne majetkom poskytovateľa služieb. Pred prevodom vlastníctva nie je možné zastaviť, previesť, spracovať alebo transformovať tovar ako kolaterál bez súhlasu internetového obchodu heelgood.sk.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa súčasných pravidiel ochrany zákazníka majú všetci kupujúci ako kupujúci 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy. Na právo na odstúpenie od zmluvy a jeho výkon sa vzťahujú tieto nariadenia. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy môže zákazník kontaktovať zákaznícky servis webového obchodu heelgood.sk.

9.1. Oznámenie o odstúpení

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Podobne, ak sa plnenie zmluvy začalo v prípade zmluvy o poskytovaní služieb, je kupujúci oprávnený vypovedať zmluvu bez udania dôvodu do 14 dní.

V prípade zmluvy o predaji produktu uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim alebo treťou stranou, ktorá nie je prepravcom určeným kupujúcim.

Ak si kupujúci želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať jasné vyhlásenie o úmysle adresáta odstúpiť (napríklad poštou alebo elektronickou poštou) na túto adresu:

040 11 Košice, Ružínska 15 alebo info@heelgood.sk

Právne účinky odstúpenia od zmluvy

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, všetky protihodnoty zaplatené kupujúcim, vrátane prepravných nákladov, budú vrátené okamžite, najneskôr však do 14 dní od prijatia vyhlásenia kupujúceho o odstúpení. V prípade vrátenia platby použijeme rovnaký spôsob platby ako v pôvodnej transakcii, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; a v dôsledku uplatnenia tejto metódy vrátenia platby nebude kupujúcemu znášať žiadne ďalšie náklady.

Poskytovateľ servisu môže refundáciu zadržať až do vrátenia produktu alebo pokiaľ kupujúci nepreukáže, že bol vrátený poskytovateľovi služby v neotvorenom stave. Mimochodom, musí sa zohľadniť skorší z týchto dvoch dátumov.

Kupujúci je povinný výrobok vrátiť alebo odovzdať Poskytovateľovi služieb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od oznámenia jeho odstúpenia. Lehota sa považuje za dodržanú, ak bol produkt preukázateľne zaslaný alebo inak sprístupnený Poskytovateľovi služieb najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Priame náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie výrobku iba vtedy, ak k nemu došlo v dôsledku použitia, ktoré presahuje rámec toho, čo je potrebné na určenie povahy, vlastností a funkcie výrobku.

9.2. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nestanovuje:

 • v prípade predaja tovaru pripraveného v súlade s charakteristikami špecifikovanými kupujúcim alebo zreteľne personalizovanými kupujúcim ako kupujúcim;
 • v prípade predaja zapečatených obalov, ktoré z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny nemôžu byť vrátené po otvorení obalu po preprave;
 • v prípade predaja tovaru, ktorý je z dôvodu svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s inými výrobkami po dodaní.
 1. Spôsoby platby a kupóny so zľavou

Spôsob platby

Platba za tovar môže byť vykonaná na dobierku alebo vopred na účet.

10.1. Platba bankovým prevodom

Pri zadávaní informácií potrebných pre bankový prevod sa uistite, že ste pri vyplňovaní prevodného príkazu uviedli aj číslo objednávky alebo číslo zákazníka. Preveďte sumu faktúry na nasledujúci účet:

IBAN: SK35 1100 0000 0029 2186 8794, BIC kód / SWIFT kód: TATRSKBX

Dodanie tovaru sa začne po pripísaní úhrady za objednávku na bankový účet poskytovateľa služieb.

10.2. Platba na dobierku

Pri použití tohto spôsobu platby sa platba uskutoční kuriérom po prijatí zásielky.

10.3. Zľavové kupóny

Pri spätnom odkúpení kupónu je potrebné vziať do úvahy konkrétne podmienky vyplácania vo všetkých prípadoch, ako je minimálne množstvo objednávky, platnosť atď. Kupóny obsahujú vždy potrebné informácie. Na jeden nákup je možné uplatniť iba jeden kupón a je možné použiť iba jednu zľavu na objednávku / zákazníka. Neexistuje spôsob, ako previesť kupóny na hotovosť alebo dodatočne vyrovnať predchádzajúce objednávky. Kupóny sa nesmú obchodovať, vymieňať za hotovosť ani prevádzať na inú osobu.

10.4. Podrobný opis postupu a podmienok platby kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou môžete nakupovať pohodlne a bezpečne v našom obchode. Po objednaní vybraného tovaru budete presmerovaní na platobnú stránku Tatra Banky, kde môžete platiť platobnou kartou prostredníctvom najbezpečnejšej šifrovanej transakcie, ktorá je v súčasnosti k dispozícii. Všetci naši zákazníci musia pri výbere spôsobu platby kliknúť na „platba kreditnou kartou“ a potom zadať číslo karty, dátum vypršania platnosti a overovací kód (CVC / CVV) na zadnej strane platobného servera banky. Banka prijíma embosované emblémy VISA a MasterCard, VisaElectron a MasterCard Electronic (v závislosti od rozhodnutia banky, ktorá kartu vydala), ako aj karty Maestro, pre ktoré bol vydaný overovací kód (CVC). Ak vaša kreditná karta Maestro nemá, kontaktujte svoju banku.

Bankové karty vydané výlučne na elektronické použitie môžu byť akceptované, iba ak ich používanie je povolené bankou, ktorá kartu vydala! Overte si u svojej banky, či sa dá vaša karta použiť na online nákupy.

 1. Ostatné ustanovenia

Za záručnú a záručnú zodpovednosť poskytovateľa služieb a predávajúceho, predovšetkým v občianskom zákonníku, av súlade s vyhláškou 151/2003 o povinnej záruke na určité predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.), okrem toho v prípade spotrebného tovaru dlhodobej spotreby je povinná záručná doba 1 rok. Webový obchod heelgood.sk sa snaží, aby údaje zobrazené na jeho stránkach (ceny produktov, kontaktné údaje, popisy atď.) Boli čo najpresnejšie. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za akékoľvek chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v súlade s 45/2014. (II.26.) A Občiansky zákonník sa uplatňuje.

Ak sa vyskytne v produktoch / kategóriách z dôvodu akýchkoľvek chýb, zvážte ich a zahláste to nášmu zákazníckemu servisu

Systém heelgood.sk môže zhromažďovať údaje o zákazníckej činnosti, ktoré nemôžu byť spojené s inými údajmi poskytnutými zákazníkmi počas registrácie alebo s údajmi vygenerovanými pri používaní iných webových stránok alebo služieb.

Kritika a ďalšie súvisiace názory na produkty vždy odrážajú pozíciu zákazníkov, poskytovateľ služieb nezodpovedá za ich obsah. Heelgood.sk si vyhradzuje právo zrušiť stanoviská, ktoré porušujú verejný vkus, obchodné záujmy alebo zákon.

Zlyhanie, zrušenie alebo neplatnosť všetkých ustanovení týchto VOP nemá vplyv na platnosť VOP ako celku.

V právnom vzťahu strán sú okrem ustanovení týchto VOP uplatniteľnými právnymi predpismi najmä, ale nielen, zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku (občiansky zákonník), zákon CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a slobodu informácií. Zákon (Info tv.), Zákon č. 151/2003 Zz o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.), 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi. (II.26.) Nariadenie vlády.

 1. Verzia pre tlač, ktorá sa dá vytlačiť

Kliknutím na odkaz „stiahnuť VOP“ má zákazník možnosť stiahnuť si verziu VOP, ktorá je vhodná pre tlač, a ktorú je možné vytlačiť alebo uložiť na mieste.

Dátum poslednej zmeny:  2020-06-19