údaje a kontakt prevádzkovateľa webovej stránky heelgood.sk

Názov firmy: BELIV s.r.o.
Sídlo: Ružínska 15, 040 11 Košice, Slovensko
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.28861 / V
Dič: SK282001390, Ičo: 46 469 664
Zástupca: Vojtech Iški
Telefón: +421 908 683 273
e-mailová adresa: info@heelgood.sk

údaje a kontakt o poskytovateľovi hosting našich stránok:

Názov: Forpsi (BlazeArts Ltd.)
Sídlo: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Telefónne číslo: : (+36) 1 610 5506
E-mail: admin@forpsi.hu